Man kan stapla många på höjden, men tänk på att ha de lätta kartongerna överst.
Hur många flyttkartonger får jag plats med? 30-50 st = 3 kvm 50-100 st = 5 kvm
1 rok= 3 kvm
5 rok eller större =  >10 kvm
4 rok = 7-10 kvm
3 rok = 5-7 kvm
2 rok = 3-5 kvm
Höjden i förråden är ca 2,7m
Priser: 3,0 m2 = 350kr/mån 3,5 m=  400kr/mån 5,0 m2  =  500kr/mån 7,5 m2  =  750kr/mån 8,0 m2  =  800kr/mån 10  m2    =  950kr/mån
Kontrakt skrives per tremånadersperiod och löper med en månads uppsägning
Storlek, priser och regler
Hem Hem Magasinering Magasinering Lokaler Lokaler Hyrsläp Hyrsläp Maskiner Maskiner Var finns vi? Var finns vi? Kontakt Kontakt
Några enkla regler: Allmän trivsel Det är inte tillåtet att lämna saker eller avfall i de allmänna utrymmena.Var och en är ansvarig att städa upp efter sig själva om lokalen har blivit skräpig i samband med lastning/lossning. Vi hjälper varandra genom att inte blockera dörrar och lastportar med bilar eller släpvagnar. Vissa saker får man inte förvara: Miljöfarligt material Explosiva ämnen Brandfarliga gaser och vätskor Hälsofarligt material Mat och illaluktande varor Vapen och ammunition Alkohol och droger Stöldgods eller illegalt gods Levande djur eller växter Föroreningar Avfall